Öckerö WEATHER

Lokalbladet är en uppskattad gratistidning

Lokalbladet har delats ut till alla hushåll och företag på Öckerö kommuns tio öar i trettio år samt i hela Torslanda de nitton senaste åren.

Tidningens format samt utgivning månadsvis medverkar till ett läsvärt innehåll med lång aktualitet.  Ett vinnande alternativ i mediebruset. Glädjande upptäcker företag och föreningar att deras budskap når fram i Lokalbladet. Vårt mål är att fortsätta denna positiva utveckling, behålla vår profil och belysa de positiva i samhället. Lokalbladet ges ut elva gånger om året i 16000 ex. 

Annonsbokning

annons@lokalbladet.com
tel: 0709-96 89 14

Adress:
Lokalbladet
BOX 1014
475 22 Öckerö